Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X

AI-102T00 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

cena

3850 PLN

czas trwania

4 dni

poziom trudności

poziom 2

Microsoft

 Planujesz szkolenie? W abonamencie dostaniesz je taniej, razem z szerokim pakietem innych szkoleń!

Pakiet TECHsupreme

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Start szkolenia

Miasto/miejsce

Cena* / Promocja**

Język szkolenia

Termin Gwarantowany

Zapisy

12.08.24 09:00

Szkolenie Zdalne

3850 zł

PL

NIE

28.10.24 09:00

Szkolenie Zdalne

3850 zł

PL

NIE


*Cena - to cena netto pakietu podstawowego
**Promocja - to obniżona cena netto pakietu podstawowego

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu? Znajdziemy rozwiązanie

  Napisz do nas


Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Start szkolenia
12.08.24 09:00
Miejsce
Szkolenie Zdalne
Cena*/promocja**

3850zł

Język szkolenia
PL
Termin gwarantowany
NIE
Start szkolenia
28.10.24 09:00
Miejsce
Szkolenie Zdalne
Cena*/promocja**

3850zł

Język szkolenia
PL
Termin gwarantowany
NIE

*Cena - to cena pakietu podstawowego
**Promocja - to obniżona cena pakietu podstawowego

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu? Znajdziemy rozwiązanie

  Napisz do nas


Dlaczego właśnie to szkolenie?

Odkryj potencjał szkolenia "AI-102T00 Designing And Implementing A Microsoft Azure AI Solution"! To wyjątkowe szkolenie, które umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności do projektowania i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w chmurze Microsoft Azure. Dzięki naszemu kompleksowemu programowi edukacyjnemu, uczestnicy zyskają głęboką wiedzę na temat usług AI w Azure oraz praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia, wdrażania i zarządzania inteligentnymi aplikacjami.

Do kogo skierowany jest program?

Szkolenie jest dedykowane profesjonalistom z branży IT, programistom, architektom rozwiązań i wszystkim zainteresowanym rozwijaniem kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji w chmurze. Bez względu na poziom doświadczenia, nasz program dostosowuje się do Twoich potrzeb, oferując nowoczesne narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego projektowania i implementacji rozwiązań opartych na AI.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

To szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia. Niezbędna jest jednak podstawowa wiedza z zakresu chmur obliczeniowych i programowania (Python lub C#). Gotów do przyspieszenia swojej kariery? To szkolenie jest dla Ciebie!

Jakie cele edukacyjne spełnia to szkolenie?

  • Zdobycie umiejętności projektowania i implementacji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w chmurze Azure.
  • Opanowanie technik analizy tekstu, mowy, obrazów i filmów.
  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia inteligentnych aplikacji i botów. Zrozumienie zaawansowanych funkcji usług AI w Azure.

Jakie korzyści biznesowe przynosi udział w szkoleniu?

Uczestnicy szkolenia stają się kluczowymi zasobami dla organizacji, zdolnymi do efektywnego projektowania, wdrażania i utrzymania zaawansowanych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. To inwestycja w rozwój zespołu, przekładająca się na zwiększenie efektywności biznesowej i zdolności do konkurowania w erze technologii.

Czego się nauczysz?

W trakcie szkolenia opanujesz obszar pełen możliwości, obejmujący wprowadzenie do usług AI w Azure, tworzenie kontenerów, analizę języka, implementację rozpoznawania mowy, projektowanie i wdrażanie botów, analizę obrazów i filmów, a także tworzenie rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji.

Wprowadzenie do usług AI (artificial intelligence – sztuczna inteligencja) w Azure

Wprowadzenie do AI
AI w Azure

Tworzenie i korzystanie z usług Azure AI Services

Udostępnianie zasobów usług Azure AI Services w ramach subskrypcji platformy
Azure.
Zidentyfikowanie punktów końcowych, klucze i lokalizacje wymagane do korzystania z usługi Azure AI Services, używając interfejsu API REST lub zestawu SDK.

Bezpieczne usługi Azure AI

Uwierzytelnianie w przypadku usług Azure AI Services
Zarządzanie zabezpieczeniami sieciowymi usług Azure AI Services

Monitoruj usługi Azure AI

Monitorowanie kosztów usług Azure AI Services.
Tworzenie alertów i śledzenie metryki.
Zarządzanie rejestrowaniem diagnostycznym.

Wdrożenie usług Azure AI w kontenerach

Tworzenie kontenerów do ponownego użycia
Wdrażanie do kontenera
Zabezpieczanie kontenera
Korzystanie z usług Azure AI z kontenera

Wyodrębnianie szczegółowych informacji z tekstu za pomocą usługi Azure AI Language

Wykrywanie języka
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Analiza nastrojów
Wyodrębnianie jednostek
Wyodrębnianie powiązanych jednostek

Tłumaczenie tekstu za pomocą usługi Azure AI Translator

Tworzenie aplikacji obsługujących mowę za pomocą usług Azure AI

Udostępnianie zasobu platformy Azure dla usługi Azure AI Speech
Implementowanie rozpoznawania mowy przy użyciu interfejsu API zamiany mowy na tekst platformy Azure AI
Używanie interfejsu API zamiany tekstu na mowę do implementowania syntezy mowy
Konfigurowanie formatu audio i głosów oraz używanie języka znaczników syntezy mowy (SSML)

Tłumaczenie mowy za pomocą usługi Azure AI Speech

Udostępnianie zasobów platformy Azure na potrzeby tłumaczenia mowy.
Generowanie tłumaczenia tekstu z mowy.
Syntetyzowanie tłumaczeń mowy.

Tworzenie modelu rozumienia języka konwersacji

Udostępnianie zasobów platformy Azure dla zasobu Azure AI Language
Definiowanie intencji, wypowiedzi i jednostek
Używanie wzorców do rozróżniania podobnych wypowiedzi
Używanie wstępnie utworzonych składników encji
Trenowanie, testowanie, publikowanie i przeglądanie modelu Azure AI Language

Publikowanie i używanie aplikacji Azure AI Language Understanding

Zrozumienie możliwości aplikacji Azure AI Language Understanding
Przetwarzanie przewidywań z aplikacji Azure AI Language Understanding
Wdrażanie aplikacji Azure AI Language Understanding w kontenerze

Budowanie rozwiązania do odpowiadania na pytania

Rozumienie odpowiedzi na pytania
Porównanie odpowiedzi na pytania do zrozumienia języka
Tworzenie bazy wiedzy
Implementacja konwersacji wieloobrotowej
Testowanie i publikowanie bazy wiedzy

Tworzenie bota za pomocą zestawu SDK Bot Framework

Zrozumienie zasad projektowania botów
Używanie zestawu SDK Bot Framework do zbudowania bota
Wdrożenie bota na platformie Azure

Utwórz bota za pomocą narzędzia Bot Framework Composer

Zrozumienie dialogów
Planowanie przebiegu konwersacji
Projektowanie doświadczenia użytkownika
Tworzenie bota za pomocą narzędzia Bot Framework Composer

Analiza obrazów i filmów

Udostępnianie zasobów Azure AI Vision
Analiza obrazu
Generowanie inteligentne przyciętą miniaturę
Opasanie możliwości usługi Azure Video Indexer
Wyodrębnienie niestandardowe spostrzeżenia
Użycie widżetów i interfejsów API usługi Azure Video Indexer

Klasyfikacja obrazów

Udostępnianie zasobów platformy Azure dla usługi Azure AI Custom Vision
Zrozumienie klasyfikacji obrazów
Trenowanie klasyfikatora obrazów

Wykrywanie obiektów na obrazie

Udostępnianie zasobów platformy Azure dla usługi Azure AI Custom Vision
Zrozumienie wykrywania obiektów
Trenowanie detektora obiektów
Rozważenie opcji etykietowania obrazów

Wykrywaj, analizuj i rozpoznawaj twarze

Identyfikacja opcji wykrywania, analizy i identyfikacji twarzy
Zrozumienie zagadnień związanych z analizą twarzy
Wykrywaj twarze za pomocą usługi Azure AI Vision
Poznawanie możliwości usługi Face
Porównanie i dopasowywanie wykrycia twarz
Wdrażanie rozpoznawania twarzy

Czytanie tekstu w obrazach i dokumentach za pomocą usługi Azure AI Vision

Czytanie tekst z obrazów za pomocą interfejsu API odczytu
Korzystanie z usługi Azure AI Vision z zestawami SDK i interfejsem API REST
Opracowanie aplikacji, która czyta tekst drukowany i pisany odręcznie

Wyodrębnianie danych z formularzy za pomocą usługi Azure Document Intelligence

Określanie, w jaki sposób usługa układu Azure Document Intelligence, wstępnie utworzone modele i usługa niestandardowa mogą zautomatyzować procesy
Korzystanie z funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) usługi Azure Document Intelligence przy użyciu zestawów SDK, interfejsu API REST i usługi Azure Document Intelligence Studio
Opracowywanie i testowanie modeli niestandardowych

Tworzenie rozwiązań Azure Cognitive Search

Tworzenie rozwiązania Azure Cognitive Search
Tworzenie aplikacji wyszukiwania

Stworzenie i integrowanie własnej funkcji dla usługi Azure Cognitive Search

Tworzenie magazynu wiedzy za pomocą usługi Azure Cognitive Search

Tworzenie magazynu wiedzy z usługi Azure Cognitive Search
Wyświetlanie danych w projekcjach w magazynie wiedzy

Który egzamin potwierdza zdobyte umiejętności?

Exam AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

Co zawiera pakiet podstawowy?

w ramach pakietu otrzymujesz:
- autoryzowane materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
- certyfikat ukończenia szkolenia


w przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo:
- materiały szkoleniowe typu notes, długopis
- gadżet szkoleniowy
- zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w laptop lub komputer stacjonarny (zgodnie z Setup Guidem szkolenia)
- poczęstunek w formie lunchu lub voucher na lunch do pyszne.pl (w przypadku szkoleń zdalnych) dla szkoleń realizowanych w pełnodniowych cyklach (co najmniej 6 godzinnych)
- poczęstunek w czasie przerw (kawa/herbata/woda/ciastka)
- możliwość skorzystania z usługi Training Replay


Skomponuj własny pakiet

dodaj lub odejmij do ceny pakietu podstawowego
- 40,00 zł/dzień : zrezygnuj z lunchu
+ 450,00 zł : zamów egzamin w super cenie
+ 250,00 zł : asysta przygotowująca do egzaminu

OPCJA PREMIUM:
Szkolenie dedykowane tylko dla Ciebie (brak innych osób na sali) -> spytaj o cenę

wszytkie ceny są kwotami netto, nalezy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki
przykład obliczania ceny za Twój pakiet szkoleniowyPodziel się: