Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X

MS-55366 Querying Microsoft SQL Server with Transact-SQL

cena

4200 PLN

czas trwania

5 dni

poziom trudności

poziom 1

Microsoft

 Planujesz szkolenie? W abonamencie dostaniesz je taniej, razem z szerokim pakietem innych szkoleń!

Pakiet TECHsupreme

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Start szkolenia

Miasto/miejsce

Cena* / Promocja**

Język szkolenia

Termin Gwarantowany

Zapisy

24.06.24 09:00

Szkolenie Zdalne

4200 zł

PL

NIE

05.08.24 09:00

Szkolenie Zdalne

4200 zł

PL

NIE

28.10.24 09:00

Szkolenie Zdalne

4200 zł

PL

NIE


*Cena - to cena netto pakietu podstawowego
**Promocja - to obniżona cena netto pakietu podstawowego

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu? Znajdziemy rozwiązanie

  Napisz do nas


Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Start szkolenia
24.06.24 09:00
Miejsce
Szkolenie Zdalne
Cena*/promocja**

4200zł

Język szkolenia
PL
Termin gwarantowany
NIE
Start szkolenia
05.08.24 09:00
Miejsce
Szkolenie Zdalne
Cena*/promocja**

4200zł

Język szkolenia
PL
Termin gwarantowany
NIE
Start szkolenia
28.10.24 09:00
Miejsce
Szkolenie Zdalne
Cena*/promocja**

4200zł

Język szkolenia
PL
Termin gwarantowany
NIE

*Cena - to cena pakietu podstawowego
**Promocja - to obniżona cena pakietu podstawowego

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu? Znajdziemy rozwiązanie

  Napisz do nas


Dlaczego właśnie to szkolenie?

Szkolenie "Querying Microsoft SQL Server with Transact-SQL" umożliwia zgłębienie zapytań SQL na platformie Microsoft SQL Server. Program ten stanowi fundament do opanowania Transact-SQL, co umożliwia skuteczne formułowanie zapytań, manipulowanie danymi oraz maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez tę zaawansowaną technologię. Nabycie praktycznych umiejętności zapewni uczestnikom przygotowanie do efektywnej pracy z bazami danych SQL Server.

Do kogo skierowany jest program?

Szkolenie dedykowane jest profesjonalistom IT, bazodanowym ekspertom, programistom i wszystkim, którzy chcą posiąść głęboką wiedzę na temat zapytań SQL w środowisku Microsoft SQL Server. Bez względu na poziom doświadczenia, kurs zapewnia kompleksowe podejście do opanowania Transact-SQL.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Niezbędne są podstawy pracy z bazami danych oraz ogólna znajomość SQL. Osoby uczestniczące w kursie powinny być zaznajomione z podstawami struktury baz danych i operacji na danych przy użyciu zapytań SQL.

Jakie cele edukacyjne spełnia to szkolenie?

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom głębokiej wiedzy na temat Transact-SQL, umożliwiając im efektywne korzystanie z potężnych funkcji zapytań SQL Server. Celami edukacyjnymi są także opanowanie zaawansowanych technik manipulacji danymi oraz pełne zrozumienie struktury języka T-SQL.

Jakie korzyści biznesowe przynosi udział w szkoleniu?

Udział w programie "Querying Microsoft SQL Server with Transact-SQL" to inwestycja w rozwój kompetencji, co przekłada się na zwiększenie efektywności w pracy z bazami danych. Zdobycie zaawansowanej wiedzy w obszarze Transact-SQL umożliwia lepsze zarządzanie danymi, skracając czas operacji i eliminując błędy.

Czego się nauczysz?

Podczas kursu opanujesz zaawansowane techniki Transact-SQL, w tym instrukcję SELECT, sortowanie wyników, operacje na danych, łączenie tabel, agregację danych, implementację podzapytań, korzystanie z funkcji SQL Server, a także pisanie procedur składowanych. Kurs obejmuje również tematy związane z obsługą błędów, transakcjami, a nawet dynamicznym SQL.


Wprowadzenie do Transact-SQL 

Co to jest Transact-SQL 
Instrukcja SELECT 
Klauzula WHERE 
Sortowanie wyników 
Obliczenia 
Wyrażenia CASE 

Łączenie tabel za pomocą języka Transact-SQL 

Klauzula JOIN 
Połączenia wewnętrzne 
Zewnętrzne sprzężenia 
Połączenia własne i krzyżowe 

Filtrowanie i sortowanie wyników 

Wdrażanie klauzuli ORDER BY 
Filtrowanie danych za pomocą klauzuli WHERE 
Ograniczanie liczby wierszy zwracanych przez zapytanie 
Implementacja logiki NULL 

Typy danych SQL Server 

Wdrażanie łańcuchowych typów danych 
Implementacja temporalnych typów danych 

Wstawianie, aktualizowanie i usuwanie danych 

Wstawianie nowych rekordów 
Aktualizowanie istniejących rekordów 
Usuwanie danych 

Korzystanie z funkcji SQL Server w języku Transact-SQL 

Poznanie typów funkcji w SQL Server 
Konwersja danych przy użyciu funkcji 
Wdrażanie funkcji logicznych 
Praca z danymi NULL przy użyciu funkcji 

Agregowanie danych za pomocą Transact-SQL 

Implementacja agregacji w SQL Server 
Grupowanie rekordów w SQL Server 
Filtrowanie zagregowanych danych 

Implementacja podzapytań w języku Transact-SQL 

Implementacja podzapytań skalarnych i wielowartościowych 
Implementacja podzapytań skorelowanych 
Implementacja sprawdzania istnienia za pomocą podzapytań 

Tworzenie zapytań wykorzystujących wyrażenia tabelaryczne 

Tworzenie widoków 
Tworzenie funkcji tabelarycznych 
Implementowanie tabel pochodnych 
Implementowanie typowych wyrażeń tabelarycznych 

Używanie UNION, INTERSECT, EXCEPT i APPLY na wielu zestawach danych 

Tworzenie zapytań z użyciem operatora UNION 
Tworzenie zapytań z operatorami INTERSECT i EXCEPT 
Tworzenie zapytań z operatorem APPLY 

Wdrażanie funkcji okna w zapytaniach 

Zrozumienie funkcji okna 
Implementowanie funkcji okna 
Używanie PIVOT i zestawów grupujących w zapytaniach 

Implementacja funkcji PIVOT w zapytaniach 

Implementacja zestawów grupujących w zapytaniach 

Używanie procedur składowanych w zapytaniach 

Zapytania o dane za pomocą procedur składowanych 
Interakcja z procedurami składowanymi przy użyciu parametrów wejściowych i wyjściowych 
Pisanie prostych procedur składowanych 
Przekazywanie dynamicznego SQL do SQL Server 

Wdrażanie funkcji programowania w języku Transact-SQL 

Zrozumienie elementów programowania T-SQL 
Implementacja pętli i warunków w zapytaniach T-SQL 

Dodawanie obsługi błędów do zapytań 

Rozumienie obsługi błędów SQL Server 
Implementacja strukturalnej obsługi wyjątków 

Używanie transakcji w zapytaniach 

Rozumienie transakcji w bazie danych 
Implementacja transakcji w języku T-SQL 

Co zawiera pakiet podstawowy?

w ramach pakietu otrzymujesz:
- autoryzowane materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
- certyfikat ukończenia szkolenia


w przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo:
- materiały szkoleniowe typu notes, długopis
- gadżet szkoleniowy
- zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w laptop lub komputer stacjonarny (zgodnie z Setup Guidem szkolenia)
- poczęstunek w formie lunchu lub voucher na lunch do pyszne.pl (w przypadku szkoleń zdalnych) dla szkoleń realizowanych w pełnodniowych cyklach (co najmniej 6 godzinnych)
- poczęstunek w czasie przerw (kawa/herbata/woda/ciastka)
- możliwość skorzystania z usługi Training Replay


Skomponuj własny pakiet

dodaj lub odejmij do ceny pakietu podstawowego
- 40,00 zł/dzień : zrezygnuj z lunchu
+ 450,00 zł : zamów egzamin w super cenie
+ 250,00 zł : asysta przygotowująca do egzaminu

OPCJA PREMIUM:
Szkolenie dedykowane tylko dla Ciebie (brak innych osób na sali) -> spytaj o cenę

wszytkie ceny są kwotami netto, nalezy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki
przykład obliczania ceny za Twój pakiet szkoleniowyPodziel się: