Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny

Krajowy Fundusz SzkoleniowySzkolenia za 0 zł - tak to możliwe !!!

CO TO JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest cześcią Funduszu Pracy i przeznacza środki na dofinansowanie kształcenia pracowników. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (dziś to około 12 tys. zł).

Wsparcie kształcenia środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo. 


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Dofinansowanie w ramach KFS jest ogólnodostępne, mogą z niego korzystać firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.


CO MOŻNA SFINANSOWAĆ Z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:
a) określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.


JAKIE SĄ KRYTERIA UZYSKANIA ŚRODKÓW Z KFS?

Powiatowy Urzędą Pracy określa szczegółowe kryteria, ale wśród nich są kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń. Ważne jest też poprawne wypełnienie wniosku oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis. Ważnym czynnikiem jest ukierunkowanie kształcenia wg zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych w tzw. barometrze zawodów.


CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAC ŚRODKI Z KFS?

1. wybierz swoich pracowników i interesujace ich szkolenia lub egzaminy z oferty SOFTRONIC
2. wypełnij wniosek i złóż go w Powiatowym Urzędzie Pracy (
właściwego dla miejsca zarejestrowania swojej działalności)

UWAGA: 
Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają nabór wniosków w różnych terminach.
Swój urząd możesz znaleźć w "wyszukiwarce urzędów"

Po pozytywnym rozpotrzeniu wniosku, podpisz umowę i przyjdź na szkolenia.  
Jak nie wiesz jak napisać wniosek skontaktuj się z nami  !!!!DLACZEGO z NAMI?

Działamy na rynku szkoleń informatycznych od 2003 roku, posiadamy szeroką kadrę wykładowców. Posiadamy liczne Autoryzacje m.in. Microsoft SILVER Learning Partner, CompTIA Training Delivery Partner, jesteśmy autoryzowanym centrum egzaminacyjnym VUE, PROMETIC, CERTIPORT. Posiadamy akredytacje Kuratorium Oświaty na prowadzone zajęcia. Nasze usługi szkoleniowe realizujemy w oparciu o procedury ISO. Posiadamy ośrodki w wielu miastach, a nasze sale dydaktczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt.

Zapraszamy do współpracy.