Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny


SO-20761 Zapytania Transact-SQL

3200 PLN
lub Unit

5 dni

Softronic

 
Szkolenie dostępne także w ramach pakietów

Pakiet TECHsupreme

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Termin

Miasto / miejsce

Cena* / Promocja**

Język

Termin Gwarantowany

Zapisy

23.01.23 12:00

Szkolenie Zdalne

3200zł

PL

NIE

*Cena - to cena pakietu podstawowego
**Promocja - to obniżona cena pakietu podstawowegoDlaczego właśnie to szkolenie?

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom języka T-SQL używanego w administracji bazami, programowaniu oraz BI. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem danych z baz danych, osób raportujących, analityków i deweloperów aplikacji.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Szkolenie przeznaczone dla administratorów, programistów bazodanowych i specjalistów BI oraz osób zainteresowanych pozyskiwaniem danych z baz danych, osób raportujących, analityków i deweloperów aplikacji. 

Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie w stanie: 

·         Opisać architekturę i koncepcję Microsoft SQL Server 2016.
·         Rozumieć podobieństwa i różnice języka Transact-SQL i innych producentów.
·         Pisać zapytania SELECT
·         Odpytywać wiele tabel
·         Sortować i filtrować dane
·         Opisać zastosowanie typów danych servera SQL
·         Modyfikować dane przy użyciu T-SQL
·         Używać funkcji wbudowanych
·         Grupować I agregować dane
·         Używać podzapytań
·         Używać wyrażeń tablicowych
·         Używać operatorów zbiorów 

Czego się nauczysz?

Wprowadzenie do Microsoft SQL Server
Opis architektury SQL Server
Omówienie edycji I wersji SQL Server 
Rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio
Wprowadzenie do zapytań T-SQL.
Wprowadzenie do T-SQL
Zrozumienie zbiorów
Zrozumienie predykatów logicznych
Pisanie zapytań SELECT.
Pisanie podstawowych zapytań SELECT
Eliminowanie duplikatów przy użyciu DISTINCT
Używanie aliasów
Pisanie prostych wyrażeń z CASE
Odpytywanie wielu tabel.
Zrozumienie złączeń tabel
Złączenia wewnętrzne
Złączenia zewnętrzne
Złączenia krzyżowe i własne
Sortowanie I filtrowanie danych.
Sortowanie danych
Filtrowanie przy użyciu predykatów
Filtrowanie przy użyciu opcji TOP oraz OFFSET-FETCH
Praca z wartościami nieokreślonymi
Praca z typami danych SQL Server 
Przedstawienie typów danych SQL Server 
Praca z typami znakowymi
Praca z typami dat i czasu
Używanie języka DML w celu modyfikowania danych
Wprowadzanie danych
Aktualizacja i usuwanie danych
Automatyczne generowanie wartości
Używanie funkcji wbudowanych.
Pisanie zapytań z wykorzystaniem funkcji wbudowanych
Używanie funkcji konwertujących typy danych
Użycie funkcji logicznych
Używanie funkcji do pracy z wartościami NULL
Grupowanie i agregowanie
Użycie funkcji agregujących
Użycie klauzuli GROUP BY
Filtrowanie grup przy użyciu HAVING
Używanie podzapytań.
Pisanie podzapytań
Pisanie zapytań skorelowanych
Użycie predykatu EXISTS dla podzapytań
Używanie wyrażeń tabelowych
Widoki
Tabele pochodne
CTE (Common Table Expression)
TVFs (Table-Valued Expressions)
Używanie operatorów zbiorów.
Złączenia zbiorów przy użyciu UNION oraz UNION ALL
Operatory CROSS APPLY oraz OUTER APPLY
Operacje na zbiorach przy użyciu EXCEPT oraz INTERSECT
Wykorzystanie funkcji Ranking, Offset, and Aggregate
Użycie operatora OVER
Przegląd funkcji okienkowych
Przestawianie i grupowanie
Tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
Praca ze zbiorami grup
Wykonywanie procedur składowanych
Zapytania z użyciem procedur składowanych
Przekazywanie parametrów
Tworzenie prostych procedur
Dynamiczny SQL
Programowanie w T-SQL
Elementy programowania T-SQL
Kontrolowanie przebiegu programu
Obsługa błędów
Obsługa błędów w T-SQL
Strukturalna obsługa wyjątków
Wdrażanie transakcji
Transakcje i silnik bazy danych
Kontrola transakcji

Co zawiera pakiet podstawowy?

w ramach pakietu otrzymujesz:
- materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej lub papierowej
- certyfikat ukończenia szkolenia
w przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo: 
- materiały szkoleniowe typu notes, długopis
- gadżet szkoleniowy
- zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w laptop lub komputer stacjonarny (zgodnie z Setup Guidem szkolenia)
- poczęstunek w formie lunchu lub voucher na lunch do pyszne.pl (w przypadku szkoleń zdalnych) dla szkoleń realizowanych w pełnodniowych cyklach (co najmniej 6 godzinnych)
- poczęstunek w czasie przerw (kawa/herbata/woda/ciastka)

wszytkie ceny są kwotami netto, nalezy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki