Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Szkolenia nawet za 0 zł - tak to możliwe !!!

 • Co to jest krajowy fundusz szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią Funduszu Pracy i przeznacza środki na dofinansowanie kształcenia pracowników. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształceniaJednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (dziś to blisko 17 tys. zł).

Wsparcie kształcenia środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo. 

 • Jak wygląda procedura, krok po kroku?
 1. Wybierz Powiatowy Urząd Pracy, właściwy dla miejsca prowadzenia Twojej działalności i sprawdź "wyszukiwarce urzędów" w jakim terminie prowadzony jest nabór wniosków;
   
 2. Sprawdź plany rozwojowe Pracowników, znajdź lukę kompetencyjną i wybierz Osoby, które wezmą udział w szkoleniu.
  Możesz zyskać blisko 17.000zł na szkolenie dla 1 Pracownika;
   
 3. Wybierz szkolenie, które najlepiej uzupełni potrzebną wiedzę;
   
 4. Zgłoś się do nas i ustal szczegóły szkolenia. Zarezerwujemy dla Ciebie termin oraz trenera;
   
 5. Złóż wniosek w odpowiednim Urzędzie Pracy i poczekaj na decyzję o przyznaniu dofinansowania;
   
 6. Podpisz umowę z Urzędem Pracy i potwierdź z nami realizację szkolenia.


Nie wiesz od czego zacząć?
Nie wiesz gdzie znajdziesz informacje o naborze w Twoim Urzędzie?
Portrzebujesz wsparcia w diagnozie potrzeb szkoleniowych?
Przyda Ci się pomoc w wypełnieniu wniosku?

 • Napisz do nas! Pomożemy  na każdym etapie procedury, robimy to skutecznie - od lat.  


 • Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie w ramach KFS jest ogólnodostępne, mogą z niego korzystać firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.


 • Jak można wykorzystać środki z  KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:
a) określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 • Jakie są kryteria uzyskania środków z KFS?

Powiatowy Urząd Pracy określa szczegółowe kryteria, ale wśród nich są kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń. Ważne jest też poprawne wypełnienie wniosku oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis. Ważnym czynnikiem jest ukierunkowanie kształcenia wg zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych w tzw. barometrze zawodów.

 • Dlaczego warto zrealizować szkolenie w SOFTRONIC?
Od 2003 roku wspieramy firmy z sektora prywatnego i publicznego oraz specjalistów IT w rozwoju kompetencji. Nasze doświadczenie i wysoki poziom oferowanych usług potwierdzają liczne certyfikaty takie jak Autoryzacje m.in. Microsoft Silver Learning Partner, CompTIA Training Delivery Partner, Authorized Pearson VUE Test Center, ECDL, PROMETIC, CERTIPORT. Posiadamy akredytację Kuratorium Oświaty, Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski, współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi trenerami posiadającymi odpowiednie doświadczenie, przygotowanie merytoryczne oraz certyfikaty, w tym Microsoft Certified Trainer.

 • uwaga!
Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają nabór wniosków w różnych terminach.
Okienko na złożenie wniosku to często tylko 2-3 dni. Bądź na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Twojego PUP

Podziel się: