AgilePM®


AgilePM® (Agile Project Management
 
 
Metodyka zarządzania projektami AgilePM® jest wynikiem praktycznych doświadczeń licznych zespołów projektowych, które pracowały w różnych sektorach i na różnorodnych projektach. Jest to dynamiczna metodyka, która jest stale aktualizowana, aby dostosować się do zmieniających się warunków środowiskowych i wymagań biznesowych.
 
Historia AgilePM® sięga lat 90. XX wieku, kiedy to zaczęto szukać bardziej elastycznego podejścia do zarządzania projektami w środowisku o szybko zmieniających się wymaganiach. W pierwszej dekadzie XXI wieku, AgilePM® zdobył popularność jako skuteczna metodyka zarządzania projektami, zwłaszcza w obszarze rozwoju oprogramowania. AgilePM zajmuje się nie tylko opisem prac w zespole roboczym ale także tym co dzieje się pomiędzy zespołem a organizacją (kierownictwem organizacji).
 
AgilePM® promuje iteracyjne i zwinne podejście do zarządzania projektami, które umożliwia szybkie dostarczanie wartości dla klienta. Definiuje role, takie jak Product Owner i Scrum Master, i podkreśla konieczność silnej współpracy między zespołem projektowym a interesariuszami biznesowymi. AgilePM posiada terminologię w pełni spójną ze SCRUM Guide.
 
Dzięki swojej adaptacyjności i zdolności do dostosowania się do różnych kontekstów projektowych, AgilePM® jest uznawany za jedną z najważniejszych metodyk zarządzania projektami na świecie. Jest szeroko stosowana w różnych sektorach i cieszy się popularnością zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
 
AgilePM® kładzie nacisk na transparentność, ciągłą komunikację w zespole i gotowość do szybkiej adaptacji w przypadku zmian wymagań klienta. Jest to efektywne podejście dla zespołów projektowych, które umożliwia skuteczne dostarczanie wartościowego produktu i sprawną adaptację do dynamicznego środowiska biznesowego.
 
 
 
  AgilePM® Foundation AgilePM® Practitioner
Poziom Jest to podstawowy poziom certyfikacji, który wprowadza uczestników w podstawowe zasady i praktyki zarządzania projektami w metodyce AgilePM®. Szkolenie jest odpowiednie dla osób, które są początkujące w zarządzaniu projektami lub chcą zrozumieć podstawy metodyki AgilePM®.. Jest to zaawansowany poziom certyfikacji, który jest przeznaczony dla osób, które posiadają już certyfikat AgilePM® Foundation i chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności. Szkolenie skupia się na praktycznym zastosowaniu metodyki AgilePM® w rzeczywistych projektach.
Wymagania wstępne Nie ma konkretnych wymagań wstępnych do udziału w szkoleniu AgilePM® Foundation. Szkolenie jest otwarte dla wszystkich, którzy są zainteresowani nauką podstaw zarządzania projektami w metodyce AgilePM®.
Aby wziąć udział w szkoleniu AgilePM® Practitioner, uczestnicy muszą posiadać certyfikat AgilePM® Foundation. Jest to konieczne, ponieważ szkolenie Practitioner buduje na wiedzy i umiejętnościach nabytych na poziomie Foundation.

Certyfikaty DSDM Atern Foundation i Advanced Practitioner są również akceptowalnymi warunkami wstępnymi dla egzaminu Practitioner.
Zakres Szkolenie obejmuje podstawowe zasady i praktyki zarządzania projektami w metodyce AgilePM®, w tym kluczowe role, procesy i artefakty. Szkolenie obejmuje zaawansowane zasady i praktyki zarządzania projektami w metodyce AgilePM®, w tym praktyczne zastosowanie metodyki w rzeczywistych projektach.
Egzamin Egzamin składa się z 50 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 40 minut. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 50% punktów. Egzamin składa się z 4 pytań opartych na studium przypadku i trwa 2,5 godziny. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 50% punktów.
Korzyści
 • Zrozumienie Podstaw: Uczestnicy otrzymają fundamentalną wiedzę na temat zasad i terminologii AgilePM.
 • Orientacja w Metodyce: Uczestnicy poznają strukturę metodyki AgilePM, co pozwoli im lepiej orientować się w procesach projektowych.
 • Skuteczna Komunikacja: Szkolenie pozwala na nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w zespole projektowym, stosując "język AgilePM."
 • Zrozumienie Ról: Uczestnicy nauczą się identyfikować różne role w projekcie AgilePM i zrozumieją ich funkcje.
 • Przygotowanie do Egzaminu Foundation: Szkolenie dostarczy niezbędnych informacji do skutecznego zdania egzaminu na poziomie Foundation.
 • Praktyczne Umiejętności: Uczestnicy rozwininą umiejętności praktycznego stosowania metodyki AgilePM w realnych projektach.
 • Skuteczne Zarządzanie Projektami: Szkolenie umozliwi zdobycie umiejętności skutecznego zarządzania projektem, uwzględniając dynamiczne i zmienne środowisko.
 • Analiza Przypadków: Uczestnicy przeanalizują studia przypadków, co pozwoli im lepiej zrozumieć i radzić sobie z rzeczywistymi wyzwaniami projektowymi.
 • Decyzje w Kontekście Projektowym: W trakcie szkolenia nabędziesz zdolność podejmowania trafnych decyzji w kontekście projektowym, uwzględniając aspekty praktyczne.
 • Współpraca w Zespole: Uczestnicy zyskaja umiejętność efektywnej współpracy zespołowej, co jest kluczowe w kontekście projektów zorientowanych na wartość.
 • Przygotowanie do Egzaminu Practitioner: Szkolenie dostarczy wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu Practitioner, który ocenia praktyczne zastosowanie AgilePM.
 
Trenerzy Marta Morek - dynamiczna trenerka i praktyk w dziedzinie zarządzania projektami. Z sukcesem zrealizowała kilkadziesiąt projektów zwinnych w środowisku IT i nie tylko. Marta, dzięki głębokiemu zrozumieniu procesów zarzadzania projektami oraz pozytywnemu podejściu do współpracy świetnie zarządza zespołami, prowadząc grupy od kilku do nawet kilkunastu osób.
Jako akredytowana trenerka AgilePM®, Marta łączy praktyczne doświadczenie z pasją do nauczania, oferując szkolenia, które są nie tylko bogate w wiedzę, ale również inspirujące i osadzone w praktycznym kontekście. Jej warsztaty są skierowane do osób chcących pogłębić swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami, adaptować metodyki Agile do swoich potrzeb i rozwijać umiejętności lidera w zmiennym środowisku IT.
Dołączając do szkolenia z Martą, uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do nauki od doświadczonego praktyka, który dzieli się nie tylko teorią, ale i realnymi przypadkami z własnej kariery zawodowej. To doskonała okazja do zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy, które są kluczowe w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie technologii.
Marta realizowała projekty dla rozpoznawalnych firm branż medycznych, blockchain, rozrywkowych, architektonicznych W Polsce i za granicą oraz dla jednego z największych Uniwersytetów w Polsce. Obecnie pracuje w zespołach projektowych wiodącego przedstawiciela branży newsowej. 

Katarzyna Wolna-Belska - Certyfikowany Trener AgilePM®, certyfikowany Trener i Facylitator Change Management, certyfikowany Trener Agile Business Consorcium Scrum Master, certyfikowany Master Business Trainer Level Expert.  Absolwentka Zarządzania i Marketingu w GWSH w Katowicach oraz studiów podyplomowych w WSB w Poznaniu – Zarządzanie Projektem. Absolwentka Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej. Zrealizowała ponad 12k godzin szkoleniowych dla dużych przedsiębiorstw, firm z sektora MSP, administracji publicznej i uczelni wyższych. Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. W działalności edukatorskiej wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. 
 

Program certyfikacji AgilePM został zaprojektowany, aby spełnić potrzeby profesjonalistów pracujących w środowisku projektowym, którzy dążą do efektywnego funkcjonowania w ramach podejścia Agile.
 
Bazując na sprawdzonych zasadach zawartych w Agile Project Framework, opracowanym przez Agile Business Consortium, certyfikacja umożliwia nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Agile w organizacjach, które wymagają przestrzegania standardów, dyscypliny i przejrzystości w zarządzaniu projektami. Jednocześnie pozwala na utrzymanie dynamicznego tempa, wprowadzanie zmian i czerpanie korzyści z elastycznego podejścia, które jest charakterystyczne dla metodyki Agile.
 
Kurs będzie obejmował:
 • Wyjaśnienie, jak stworzyć solidne fundamenty dla udanych projektów Agile.
 • Omówienie efektywnego zarządzania projektem Agile.
 • Analizę różnych stylów zarządzania, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w projektach Agile, w porównaniu do projektów tradycyjnych.
 • zapewnienie integracji z PRINCE2® i innymi metodologiami/frameworkami zarządzania projektami.
 
 
Zakup egzaminu oraz podręcznika jest dobrowolny.  APMG-International Agile Project Management, Swirl Device logo są znakami towarowymi należącymi do APM Group Ltd.
  AgilePM®, jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. Podziel się: